top of page

Personvernerklæring

Innledning

For oss i 2instincts er det viktig at personopplysningene dine behandles trygt og ansvarlig. 2instincts behandling av dine personopplysninger skal til enhver tid være i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Du skal alltid kunne vite hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er 2instincts AS med organisasjonsnummer 996 375 528.

Denne personvernerklæringen gir deg en oversikt over hvilke personopplysninger vi innhenter og behandler om deg, hva vi bruker dem til og dine rettigheter som kunde hos oss.

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Vi tar forbehold om at oppdateringer av personvernerklæringen vil forekomme dersom endringer i drift og tjenestetilbud påvirker hvordan vi behandler informasjon.

Når du handler hos oss på nett, kan du direkte eller indirekte gi oss opplysninger om deg selv. Denne informasjonen lar oss blant annet gjennomføre betalinger, yte service og tilby frakt, samt gi deg tilpasset innhold/kommunikasjon og forbedre nettsidene våre.

 

Kontakt- og stedsinformasjon

For å kunne identifisere og kommunisere med deg, samler vi inn visse kontaktopplysninger direkte fra deg når du benytter deg av tjenestene våre. Dette inkluderer navn, e-postadresse, telefonnummer, postnummer, leveringsadresse. Denne informasjonen er nødvendig for de følgende formål:

 • Beregne hvilke fraktalternativer vi kan tilby

 • Fastslå hvor varer skal sendes

 • Kontakte deg i forbindelse med, eller på annen måte håndtere, dine bestillinger av våre varer og/eller tjenester

 • Kontakte deg i forbindelse med dine eventuelle henvendelser til kundeservice

 • Sende deg ordrebekreftelse/kvittering og angrerettskjema i forbindelse med bestilling

 • Med ditt samtykke, sende deg jevnlige nyhetsbrev med utvalgte produkter og tjenester, samt invitasjoner til å delta i kundeundersøkelser og forretningsutviklingsinitiativer

 

Betalingsinformasjon

 

For å kunne gjennomføre betalingen din, eventuelt tilbakebetale deg ved retur, må du gi oss opplysningene vi trenger for å kunne overføre beløp fra/til deg i betalingssystemet.

Dette inkluderer blant annet. følgende:

 • Bank-/kredittkortnummer

 • Kontonummer

 • Fakturainformasjon

 

For å gjennomføre kjøp, kan opplysningene dine deles med finansinstitusjoner. Hvis du velger å bruke kredittjenester som tilbys gjennom våre samarbeidspartnere, vil opplysningene dine deles med betalings- og kredittselskaper.

 

 

Informasjonskapsler

 

Når du besøker nettsidene våre, kan vi bruke informasjonskapsler (cookies) til å indirekte innhente informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre og tilby funksjonalitet på nettsidene våre. Noen informasjonskapsler er nødvendige for å kunne gjennomføre kjøp og betaling, mens andre hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse innhold.

Dette lar oss blant annet gjøre følgende:

 • Se hvordan du navigerer

 • Tilpasse nettsidens format etter hvilken plattform du bruker

 • Skreddersy innhold etter hva du viser interesse for

2instincts har tiltak på plass for å forhindre at dine personopplysninger blir gjenstand for upassende eller ufrivillig utlevering, bruk, tilgang, endring eller tap.

 

Offentlige myndigheter

 

Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, kan 2instincts dele personopplysninger om deg med offentlige myndigheter, slik som for eksempel Skatteetaten eller politiet.

 

Lagring av informasjon

Vi lagrer kun personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som skildres i denne personvernerklæringen. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. Vi gjennomfører regelmessige gjennomganger og sletter personopplysninger dersom det ikke lenger er nødvendig å beholde dem.

Vi selger aldri personopplysninger. Tilgang til personopplysningene dine gis kun til medarbeidere hos 2instincts for å oppfylle formålet og våre samarbeidspartnere / underleverandører, dersom det er nødvendig for å utføre en bestemt oppgave, innfri juridiske krav eller du gir ditt samtykke til deling. Vi kan i konkrete tilfeller også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter.

 

Rettigheter

Som kunde har du mange rettigheter, også når det gjelder personvern. Vi vil i tråd med dine rettigheter svare på dine henvendelser vedrørende dine personopplysninger så snart som mulig og senest innen én måned, med mindre annet følger av gjeldende lovgivning.

Se nærmere informasjon om dine personvernrettigheter under.

Rett til innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysninger som 2instincts behandler om deg, og herunder be om en kostnadsfri kopi av informasjonen vi har om deg.

Rett til endring/korrigering

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feilaktige eller ufullstendige, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt i denne personvernerklæringen slik at vi kan endre/korrigere dine opplysninger.

Rett til sletting

Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal lagre opplysningene dine, har du rett til å kreve dem slettet.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Hvis vår behandling er basert på ditt samtykke og dette blir tilbakekalt, vil opplysningene dine slettes.

Rett til begrensning av behandling

 

Du kan be om at behandlingen begrenses dersom noe av det følgende gjelder:

 • Du bestrider at personopplysningene er korrekte

 • Behandlingen er lovstridig

 • Lagring av personopplysningene er ikke lenger nødvendig fra vår side, men du trenger dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav
   

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles i de tilfeller der vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å utøve en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet, eller behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vår berettigede interesse.

Din rett til å protestere gjelder ikke dersom personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med oss eller vi er pålagt i henhold til lov å behandle personopplysningene dine. Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom 2instincts kan vise til at tungtveiende grunner går foran protesten din.

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du imidlertid alltid rett til å protestere.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få personopplysninger, som er gitt til eller automatisk samlet inn av oss, overført til deg selv eller en ny behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format. Dette gjelder hvis det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke, eller behandlingen har vært nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og behandlingen utføres automatisk. Rett til dataportabilitet skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

Rett til å tilbaketrekke samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til 2instincts.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende er basert på automatisk behandling, inkludert profilering, som kan ha juridiske konsekvenser eller tilsvarende for deg.

Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller der avgjørelsen:

 • er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg

 • er tillatt etter gjeldende lovgivning

 • er basert på at du har gitt ditt samtykke til behandlingen

 

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser om personvern i 2instincts, kan du kontakte oss på kontakt@2instincts.no.

2instincts AS
Ytrebygdsvegen 38
5251 SØREIDGREND

Tilsynsmyndighet

I Norge er det Datatilsynet som er tilsynsmyndighet når det gjelder personvern, og som har ansvaret for å overvåke at alle som behandler personopplysninger overholder personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Hvis du mener at 2instincts behandler personopplysningene dine i strid med disse, har du rett til å sende inn en klage ved å kontakte Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

bottom of page