top of page

GARANTI OG KJØPSVILKÅR

 

Alle våre produkter i 2instincts og følger for tiden gjeldene regler i følge Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Videre har noen av våre produkter en tilleggsgaranti ut dette.


Vi anbefaler alle å sende oss en e-post med utfylt garantikort ved kjøp av våre produkter som har garanti utover normal reklamasjonsrett. Du vil da bli registrert i vår database og eventuelle skader på produktet vil da lettere spores. Kvittering påkreves av våre forhandlere og ved henvendelse til 2instincts ved reklamasjon.

FLUESTENGER I MASTER-SERIEN

Våre modeller i Master-serien har en såkalt No Question Ask-garanti første året. Med det menes at hvis din fluestang eller deler av din fluestang er defekt første året etter innkjøp, vil vi erstatte den defekte delen uten kostnad for deg som kunde. Gjelder kun for første eier. Alle defekte deler skal sendes inn til butikk eller direkte til oss i 2instincts. Husk navn, e-post, telefon nummer samt kopi av kvittering når du sender inn defekt del. Er din stang i Master-serien eldre enn ett år bytter vi ut den eventuelle defekte delen uten kostnad om det viser seg at skaden er en produksjonsfeil. Send inn den defekte delen og vår service avdeling vil vurdere skadens årsak og eventuell erstatte ny del. Kvittering må fremvises. Er skaden et resultat av uhell som ikke kan belastes 2instincts vil vi erstatte ny del mot en mindre kostnad.


Er stangen eldre enn 3 år bytter vi ut den defekte delen med ny del forutsatt at skaden er en produksjonsfeil. Defekte deler forårsaket av uhell som ikke kan belastes 2instincts, erstattes mot et mindre beløp. Kvittering må fremvises og defekt del sendes til butikk eller direkte til 2instincts. Vår service avdeling vil vurdere skadens årsak og tilby ny del ut fra dette. I tilfeller hvor garantien ikke dekker skaden kan ny del/deler kjøpes direkte fra 2instincts. Service kostnader ved sending og håndtering av deler er NOK 350. Dette inkluderer vanlige fraktkostnader men ikke andre kostnader som f. eks. toll/ekspress frakt etc. Reparasjon og service kun mot kvittering.

Generelle vilkår
Fluestenger i Master-serien

Masterserien

FLUESTENGER I HSP MOTIVIUS-SERIEN

Våre modeller i HSP serien har en såkalt No Question Ask-garanti første året. Med det menes at hvis din fluestang, eller deler av din fluestang er defekt første året etter innkjøp vil vi erstatte den defekte delen uten kostnad for deg som kunde. Gjelder kun for første eier. Alle defekte deler skal sendes inn til butikk eller direkte til oss i 2instincts. Husk navn, e-post, telefonnummer samt kopi av kvittering når du sender inn defekt del. Er din stang i Fishfinder serien eldre enn ett år bytter vi ut den eventuelle defekte delen uten kostnad om det viser seg at skaden er en produksjonsfeil. Send inn den defekte delen og vår service avdeling vil vurdere skadens årsak og eventuell erstatte ny del. Kvittering må fremvises. Er skaden et resultat av uhell som ikke kan belastes 2instincts vil vi erstatte ny del mot en mindre kostnad.


Er stangen eldre enn 3 år bytter vi ut den defekte delen med ny del forutsatt at skaden er en produksjonsfeil. Defekte deler forårsaket av uhell som ikke kan belastes 2instincts erstattes mot et mindre beløp. Kvittering må fremvises og defekt del sendes til butikk eller direkte til 2instincts. Vår service avdeling vil vurdere skadens årsak og tilby ny del ut fra dette. I tilfeller hvor garantien ikke dekker skaden kan ny del/deler kjøpes direkte fra 2instincts. Servicekostnader ved sending og håndtering av deler er NOK 350. Dette inkluderer vanlige fraktkostnader men ikke andre kostnader som f. eks. toll/ekspress frakt etc. Reparasjon og service utføres kun mot kvittering.

Fluestenger i HSP-Motivius-serien

HSP Motivius serien

FLUESTENGER I FISHFINDER SERIEN

Våre modeller i Fishfinder serien har en såkalt No Question Ask-garanti første året. Med det menes at hvis din fluestang, eller deler av din fluestang er defekt første året etter innkjøp vil vi erstatte den defekte delen uten kostnad for deg som kunde. Gjelder kun for første eier. Alle defekte deler skal sendes inn til butikk eller direkte til oss i 2instincts. Husk navn, e-post, telefon nummer samt kopi av kvittering når du sender inn defekt del. Er din stang i Fishfinder serien eldre enn ett år bytter vi ut den eventuelle defekte delen uten kostnad om det viser seg at skaden er en produksjonsfeil. Send inn den defekte delen og vår service avdeling vil vurdere skadens årsak og eventuell erstatte ny del. Kvittering må fremvises. Er skaden et resultat av uhell som ikke kan belastes 2instincts vil vi erstatte ny del mot en mindre kostnad.


Er stangen eldre enn 3 år bytter vi ut den defekte delen med ny del forutsatt at skaden er en produksjonsfeil. Defekte deler forårsaket av uhell som ikke kan belastes 2instincts erstattes mot et mindre beløp. Kvittering må fremvises og defekt del sendes til butikk eller direkte til 2instincts. Vår service avdeling vil vurdere skadens årsak og tilby ny del ut fra dette. I tilfeller hvor garantien ikke dekker skaden kan ny del/deler kjøpes direkte fra 2instincts. Servicekostnader ved sending og håndtering av deler er NOK 350. Dette inkluderer vanlige fraktkostnader men ikke andre kostnader som f. eks. toll/ekspress frakt etc. Reparasjon og service utføres kun mot kvittering.

Fluestenger i Fishfinder-serien

Fishfinder serien

2INSTINCTS FLUESNELLE DIABLO 

Vår fluesnelle Diablo er av høyeste kvalitet og her gir vi 25 års garanti mot fabrikasjonsfeil ved vanlig bruk av snellen. Sneller som er benyttet på en uforsvarlig måte i forhold til bruksområde for fluesneller inngår ikke i denne garantien. Vår serviceavdeling vil vurdere skadens årsak og bruk. Ut fra dette vil reparasjon og kostnader vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle skader som er forårsaket av utenforliggende årsaker vil repareres mot en mindre kostnad ut fra snelles tilstand. Kvittering må forevises ved alle former for service og reparasjon.

Fluesnelle Diablo

Diablo fluesnelle

2INSTINCTS VADEBUKSE

Har du en 2instincts vadebukse som er skadet/defekt innen de første 3 årene som følge av fabrikasjonsfeil vennligst send buksen til oss for reparasjon/service. Bukser med glidelås i front av RIRI kvalitet vil sendes til vårt service verksted for reparasjon. Øvrige skader påført buksen utover normal bruk for vadebukser vil vurderes av vår service avdeling. Merk at små hull fra krokspisser og sigarett glør ikke er fabrikasjonsfeil og reparasjon av slike skader vil repareres mot et mindre beløp, etter avtale. Reparasjon og service utføres kun mot fremvisning av kvittering.

2instincts vadebukse

Vadebukse

2instincts vadejakke

2INSTINCTS VADEJAKKE I MASTERSERIEN

Har du en 2instincts vadejakke som er skadet/defekt innen de første 3 årene som følge av fabrikasjonsfeil vennligst send jakken til oss for reparasjon/ service. Skader påført jakken utover normal bruk for vadejakker vil vurderes av vår service avdeling. Merk at små hull fra krokspisser og sigarett glør ikke er fabrikasjonsfeil og reparasjon av slike skader vil repareres mot en mindre kostnad, etter avtale. Reparasjon og service utføres kun mot fremvisning av kvittering.

Vadejakker i Masterserien

2instincts vadesko i grip-serien

2INSTINCTS VADESKO I GRIP-SERIEN

Har du et par 2instincts vadesko i Grip serien som er skadet/defekt innen de første 3 årene som følge av fabrikasjonsfeil vennligst send skoen til oss for reparasjon/ service. Skader påført skoen ut over normal bruk for vadesko vil vurderes av vår service avdeling. Reparasjon og service utføres kun mot fremvisning av kvittering.

Vadesko i Grip-serien

bottom of page